Personuppgiftspolicy

Webbplatsen https://insamling.ecpat.se och insamlingsplattformen för välgörenhetsorganisationer på denna webbplats tillhandahålls och förvaltas av BetterNow WorldWide ApS (nedan kallad "oss", "vi"). Du kan läsa mer om denna webbplats och BetterNow här.

Webbplatsen möjliggör att du kan ge donationer till välgörenhetsorganisationer via BetterNows insamlingsplattform.

Alla personuppgifter du specifikt tillhandahåller när du donerar till en välgörenhetsorganisation behandlas av den välgörenhet du väljer att donera till, i deras roll som personuppgiftsansvarig och i enlighet med den valda välgörenhetens personuppgiftspolicy som är kopplad till när du donerar. BetterNow är "bara" personuppgiftsbiträde i det här fallet.

När du registrerar en användare på webbplatsen https://insamling.ecpat.se för att publicera och administrera din egen insamling eller team, bearbetar BetterNow dina personuppgifter i vår roll som personuppgiftsansvarig.

Vi tar handlingen av dina personuppgifter på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgift- och sekretesspolicy (nedan kallad “Personuppgiftspolicy”)

I det följande kommer vi att informera dig om dina rättigheter som registrerad användare hos oss och hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du sparar dessa riktlinjer lokalt.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att kunna komma överens med dig om att använda vår insamlingsplattform.

1. Personuppgifter

1.1 När du skapar en profil och därmed registrerar dig på vår hemsida samlar vi följande personliga uppgifter om dig:
  • Ditt för- och efternamn
  • Ditt lösenord
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Är din profil administratör i en välgörenhetsorganisation samlar vi även in uppgifter om din titel och arbetsgivare
  • Donerar du pengar till en insamling, kan du också välja att lämna ditt personnummer / organisationsnummer för att få ett skatteavdrag.
  • Vi sparar även data om dina handlingar och aktiviteter på webbplatsen, såsom donationshistoria, nuvarande och tidigare insamlingar, evenemang som du har deltagit, och andra handlingar på webbplatsen.
  • Vi registrerar din IP-adress som en del av våra cookies, för att analysera och optimera webbplatsen, IT och betalningssäkerhet samt bedrägeribekämpning.
Dessa personuppgifter är vi personuppgiftsansvariga för. Vi är även personuppgiftsansvariga för överlämnandet av dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, se avsnitt 3.

1.2 Du kan frivilligt ge ytterligare information i din profil, till exempel födelsedatum. Dessa uppgifter behandlas i ditt intresse och du har full kontroll över vilka ytterligare uppgifter vi har om dig.

2. Hantering av dina personuppgifter

2.1 Syftet med insamling av personuppgifter är att administrera ditt användande av vår insamlingsplattform, däribland erbjuda stöd, skicka kvitton för donationer, förbättra webbplatsen och våra tjänster ( hädanefter "syftet").

2.2 Vi skickar vidare dina personuppgifter till de organisationer som du skapar insamlingar för eller donerar pengar till.

2.3 Vi hanterar endast personuppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga för att uppfylla Syftet. Detsamma gäller mängden av personuppgifter vi samlar in.

2.4 Vi använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än det ursprungliga Syftet, om inte nya syftet är klart kompatibelt med det ursprungliga Syftet eller om du tidigare har gett ditt medgivande.

2.5 För att säkerställa kvaliteten på dina personuppgifter, har vi antagit interna regler och etablerade rutiner för övervakning och uppdatering av dina personuppgifter.

2.5.1 Vi är dock beroende av att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Därför ber vi dig att förse oss med relevanta ändringar. Du kan använda kontaktinformationen i avsnitt 7 för att meddela oss om dina ändringar.

3 Lagrande av dina personuppgifter

3.1 Dina personuppgifter lagras hos ett externt företag valt av oss (nedan kallat “Personuppgiftsbiträde”). Vi använder Personuppgiftsbiträde i EU och i USA. Du samtycker till att vi använder personuppgiftsbiträde i osäkra tredjeländer som USA, förutsatt att det finns en rättslig ram som reglerar överföringen av dina personuppgifter och säkerställer adekvat skydd av personuppgifterna.

3.2 Personuppgiftsbiträdet fungerar enbart som en Personuppgiftsbiträde i samband med de personuppgifter som vi är Personuppgiftsansvariga för.

3.3 Personuppgiftsbiträdet bearbetar endast data enligt instruktioner från oss.

3.4 Vi ser kontinuerligt till att Personuppgiftsbiträdet har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller försämring samt mot obehörigt delning, missbruk eller annan behandling i strid med alltid gällande regler för behandling av personuppgifter.

4. Säkerhet för dina personuppgifter

4.1 Vi ser till att vi har lämpliga säkerhetsåtgärder. 4.2 Vi har interna regler för informationssäkerhet, som innehåller instruktioner för att säkerställa att endast de av våra medarbetare som har ett legitimt syfte, har tillgång till och kan använda dina personuppgifter.

4.3 Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, försämring eller ändring samt mot obehörigt delande, missbruk eller annan behandling i strid med gällande regler för behandling av personuppgifter.

4.4 Du kan läsa mer om våra säkerhetsmetoder och riktlinjer här: https://insamling.ecpat.se/security

5. Radering av dina personuppgifter

5.1 Vi sparar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla Syftet, de rättsliga kraven eller krav enligt ett avtal med våra kunder. Vi sparar även personuppgifter för statistisk användning och dessa personuppgifter används i en samlad och anonym databas för statistisk analys.

5.2 Personuppgifter du har lämnat i samband med skapandet av en insamling kommer att raderas inom 12 månader efter att insamlingen har raderats.

5.3 Om du donerade pengar till en insamling kommer dina personuppgifter att raderas från vår databas tidigast 6 månader efter att sidan för insamlingen har tagits bort, och senast 2 år efter. Om du har donerat men inte via en insamlingssida kommer dina uppgifter att raderas tidigast efter 6 månader och senast efter 2 år. Välgörenhetsorganisationen kan hålla i dina personuppgifter längre, se deras personuppgiftspolicy.

5.4 I de fall där du upplyser ditt personnummer för redovisning av skatt, raderas detta direkt efter Skatteverkets sista tidsfrist.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätt att när som helst veta vilka personuppgifter vi har samlat in och vilka vi behåller och hanterar om dig.

6.2 Du kan när som helst begära rättelse, invändning eller begränsad hantering av dina personuppgifter.

6.3. Du kan när som helst radera all din personliga information. Klicka på den röda knappen "Radera mitt konto" från din profilsida.

6.4 Om du vill klaga över vår hantering av dina personuppgifter kan detta göras hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Köpenhamn K, tel: +45 33 19 32 00 eller via e-post: dt@datatilsynet.dk

7. Personuppgiftsansvarig

7.1 Dina personuppgifter samlas in och hanteras av: BetterNow WorldWide ApS
CVR No.: 34205566
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 Köpenhamn K

7.2 Om du har frågor angående vår personuppgiftspolicy och hantering av personuppgifter, kontakta oss på privacy@betternow.org